Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023

Thứ sáu - 20/05/2022 00:03
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023
tải xuống
tải xuống
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG TH BÌNH MINH A


            Số: 105/KH-THBMA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Bình Minh, ngày 10 tháng 5  năm 2022
 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ các văn bản của UBND Thành phố: Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 950/UBND-KGVX ngày 31/3/2022 của UBND Thành phố về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
Căn cứ Công văn số 942/SGD&ĐT- QLT ngày 12/4/2022 của Sở giáo dục và đào tạo Hà nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-GDĐT- QLT ngày 09/5/2022 của Phòng giáo dục đào tạo Thanh Oai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 – 2023;
Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ  giáo viên của trường, số liệu điều tra trẻ 6 tuổi ở cấp Mầm non và trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh;
Trường tiểu học Bình Minh A xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; tăng số HS được học 2 buổi/ngày; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên/ lớp.
4. Nhà trường tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
  5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.
B. NỘI DUNG
I. Tuyển sinh vào lớp 1
1. Phương thức và đối tượng: 
- Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận/huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.              
  -  Xét tuyển trẻ 6 tuổi của xã Bình Minh (Thuộc khu vực phân tuyến tuyển sinh ở các thôn Đìa, Dộc, Chua, Quếch, Thượng và khu vực gạch ngói xã Bình Minh)
2. Độ tuổi dự tuyển:
Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2016), hiện đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú cùng gia đình trên địa xã Bình Minh. Trường hợp đặc biệt: trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1(theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản phôtô Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng kí thường trú, tạm trú của cơ quan đăng kí cư trú (Đối với các đối tượng có hộ khẩu trường trú ngoài huyện nhưng tạm trú cả gia đình trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh).
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
4. Thời gian tuyển sinh:
4.1. Cấp mã học sinh: Nhà trường hoàn thành việc cấp mã cho học sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 27/5/2022.
4.2. Thời gian tuyển sinh:
4.2.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
- Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022, nhà trường tuyển sinh học sinh đúng tuyến được phân tuyến tuyển sinh.
4.2.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:
Từ ngày 13/7/2022  đến hết ngày 18/7/2022, tuyển học sinh bằng hình thức trực tiếp cho đến khi đủ chỉ tiêu (được phân tuyến theo địa bàn tuyển sinh).
* Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng kí tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17 giờ hết ngày 18/7/2022.
- Tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.
- Sau ngày 18/7/2022, nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường báo cáo và lập tờ trình về Phòng GD&ĐT duyệt trực tiếp với lãnh đạo cấp học trong ngày 19/7/2022. Khi được Phòng GD&ĐT cho phép thì nhà trường  được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu được giao từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022.
- Cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2022.
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh: (Đính kèm phụ lục p11b – TKTS1 và p11c-TKTS6)
- Trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã Bình Minh thuộc địa bàn phân tuyến tuyển sinh: Gồm các thôn Đìa, Thôn Dộc, Thôn Chua, Thôn Quếch, Thôn Thượng, Xí nghiệp Gạch Ngói Bình Minh.
- Số lớp là 3;      Số học sinh: 107 em.      Bình quân số hs/lớp: 35,6
6. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào các trường mần non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh cần phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GDĐT, UBND huyện và Phòng GDĐT (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể…), đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Nhà trường tuyên tuyền tiện ích của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, đảm bảo thông tin tuyển sinh minh bạch, rõ ràng trên website của nhà trường, đồng thời đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
II. Hồ sơ tuyển sinh
- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                  
- Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.
- Kế hoạch tuyển sinh của trường.
- Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của SGD&ĐT).
- Biên bản xét tuyển.
- Danh sách học sinh dự tuyển và được tuyển được triết xuất từ phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
          - Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh.
- Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có).
- Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 02 bộ (01 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về Phòng GD&ĐT theo cấp học).
Lưu ý: Không lập danh sách dự tuyển và được tuyển do nhà trường lập bằng Excel. Chỉ công nhận danh sách dự tuyển và được tuyển xuất từ phần mềm tuyển sinh.
C. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của trường, báo cáo Phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.
2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về tạm trú của ĐT3, độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh.
3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.
4. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.
  5. Thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên (Tổ trưởng và 1 số GV có năng lực). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
 6. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh (CMHS), hướng dẫn CMHS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định, đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, phải chính xác và thống  nhất giữa sổ điểm điện tử và hồ sơ cá nhân, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lí, nhứng khó khăn của học sinh, CMHS về mã số học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.
7. Tổ chức tuyển sinh:
- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong Giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra khớp với bản chính sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận (có ghi ngày tháng xác nhận). Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
- Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trai tuyến, đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao.
- Chủ động phối hợp với trung tâm y tế và và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GDĐT, UBND huyện (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19).
8. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
9. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và Phòng GD&ĐT.
10. Nghiêm chỉnh thực hiện việc bàn giao hồ sơ học sinh để phục vụ công tác phổ cập và tuyển sinh.
- Thời gian bàn giao: Nhà trường linh hoạt theo điều kiện thời gian kết thúc năm học nhưng không muộn hơn ngày 01/7/2022.
- Thành phần  bàn giao: Mỗi trường 2 người (gồm 1 lãnh đạo và 1 cán bộ
 phụ trách tuyển sinh) và lãnh đạo.
- Nhà trường không làm thủ tục chuyển trường cho học sinh đầu cấp trong thời gian gian tuyển sinh.
D. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh từng cấp học nhận) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày 28/4/2022 báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp; Nộp bản dự thảo danh sách hội đồng tuyển sinh qua email của cấp học.
- Ngày 10/5/2022: Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của đơn vị về  Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo cấp học); Duyệt chỉ tiêu các trường theo cấp học.
- Từ ngày 01/7/2022 đến 18/7/2022: tuyển sinh theo kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện.             
- Ngày 19/7/2022: Duyệt chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung theo cấp học (nếu chưa đủ chỉ tiêu).
- Ngày 20/7/2022: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh và triển khai tuyển sinh bổ sung (nếu có).
- Ngày 29/7/2022: Các trường nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo cấp  học (kèm theo hồ sơ tuyển).
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 của trường Tiểu học Bình Minh A. Nhà trường yêu cầu Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, khi có vấn đề vướng mắc, cần báo cáo ngay với Hiệu trưởng để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.
 
      Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c)
- BGH, BTS nhà trường (để t/h)
HIỆU TRƯỞNG
 
- Lưu VT (Hường 03)
                                                                        
                                                                         Nguyễn Thị Hồng
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH OAI
 


 

Tác giả: Tiểu học Bình Minh A

Nguồn tin: Trường tiểu học Bình Minh A:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây